E-mail: info@ahmath.com

AhMath Real than i, rational than π

hide this To provide the best possible private online and in-person education for our students, we are looking for experienced teachers. Vacancies are available throughout the year. To join our team, please first fill in this form, then email your application letter enclosing a detailed CV to recruit@ahmath.com.
Should you have any inquiries, please email info@ahmath.com.

AhMath Learning Center

1522*
# of Lessons Completed
10**
# of HQ Teachers
5
# of Countries Served

(*) Increasing daily,  (**) Increasing weekly.

Below you'll find the details of the subjects (SAT, ACT, IB, IGCSE, GRE, GMAT, SSAT, LSAT, DSE, Mathematical & Science Olympiads, Mathematical Games, English, Turkish, Web Programming (HTML5, CSS3, PHP7), Lego and Robotics, Calligraphy, Ebru, Cooking) we offer. When you click on the subject name (under the tab of each subject), you'll directed to another page where you can get more info about that subject.

When you go over the names of our highly qualified teachers you will see tooltips with some icons:
R stands for registered teacher in Hong Kong
P stands for permitted teacher in Hong Kong
🌐 means the teacher is able to give online lessons.
In each tooltip you'll also find the teacher's rate for that subject.

Online Classes

headphone We offer online courses to meet your needs, wherever you are at. We use the best browser-based online collaboration tool that is perfect for online tutoring. It features live audio, chat, whiteboard, image sharing, document sharing and more. You do not need to install anything on your computer. These online courses are well-suited for use in full-time online, blended, and traditional classroom environments. What you need are only a headphone and an internet connected computer.

One on One Lessons

Some of the Many Benefits of One-on-One Lessons:

  • The teacher can focus on your very unique abilities, your strengths, and the areas you specifically need to work on.
  • As a result of having your tutor focus on your strengths and unique style of learning, you may improve faster than if you study in a group.
  • You can participate in the choosing of lesson topics and subjects with your teacher, and study things that YOU find interesting.
  • If you need a subject for a specific job or situation at work (Exam, presentation, Job Interview) your private teacher can focus on that area alone.
  • You can ask the teacher for as much correction and explanations as you want without worrying about the other students in the class.
  • You can go at your own pace – if it's too fast or complicated, you can slow down! And if it is too easy, you can always have your teacher make the class for challenging.
  • You can bring your own materials into class, like emails, projects you need to present, work documents and manuals. Your teacher can prepare tailor-made lessons for you using these materials.
  • There are often fewer distractions in class, and private lessons are often more intensive. This makes the learning process faster and more effective.
  • The rate of absenteeism is lower. How many times you've invested in a system that didn't work for you? Most of methods and systems to learn any subject do work, but failing to consistently do it is what prevents the student from achieving goals. Since your private teacher goes to your office or home, you will be less likely to lose classes and therefore it will be more effective.
To provide the best private education possible for our students we are looking for experienced teachers (especially IB HL Business and HL Economy).
Vacancies are available throughout the year. To join our team please first fill in this form, then, email your application letter enclosing a detailed CV to recruit@ahmath.com.
If you have any inquiries, please e-mail info@ahmath.com.

Highly Qualified Teachers

hide this To provide the best possible private online and in-person education for our students, we are looking for experienced teachers. Vacancies are available throughout the year. To join our team, please first fill in this form, then email your application letter enclosing a detailed CV to recruit@ahmath.com.
Should you have any inquiries, please email info@ahmath.com.

Shahida Nurmatova, English Teacher

Shahida Nurmatova

Subject: English

Medium of Instruction: English

[ENG] A committed and determined veteran English Language teacher with 17+ years of experience teaching SAT, TOEFL, General English, and Creative Writing; holds a TESOL Certification and applies PBLs (Project Based Learning and Problem Based Learning) in her both actual and virtual classes to engage learners into the topic and make the sessions fun. Being a friendly natured person, she also tutored individual students of all ages starting from primary schoolers to middle-aged and above learners; ...

Read more
Caed Mark Medul Mendoza, Mathematics Teacher

Caed Mark Medul Mendoza

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Filipino

Question Writer (# of Questions: 21)

[ENG] Caed Mark is a Math enthusiast from the Philippines. He is an engineer and now a mathematics teacher because of his love for math. He taught different age groups from elementary to secondary level. He had experience in tutoring students, preparing for their exams, and also Math contests. He believes that everyone should love mathematics because "math is fun". 🙂

Reygan Medina Dionisio, Mathematics Teacher

Reygan Medina Dionisio

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Filipino

Question Writer (# of Questions: 21)

[ENG] Reygan Medina Dionisio is a Mathematics teacher and instructor with an experience of over 10 years. He taught junior and senior high school level Mathematics. He passed the 3rd Kyu (Suken) Mathematics Test in both calculation and application skills. He is a Trainer in Mathematics MTAP-Math Challenge (MMC). Reygan is a Resource Speaker and facilitator. He loves attending national and international seminars about teaching and learning Mathematics. He has great experience in teaching, coaching, and tutoring students having ...

Read more
Isaiah James Maling, Mathematics Teacher

Isaiah James Maling

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English, Filipino

Question Writer (# of Questions: 20)

[ENG] Isaiah James Maling is a Software Analyst and an Electronics Engineer. He has a 94.40% rating in the October 2012 ECE board exam. He is a National Math Count Champion in the Philippines in 2011. He is also a speaker and facilitator in various Math Enhancement Seminars all over the Philippines. He loves Math so much that even in his dreams he is solving recreational Math problems. He believes in the saying that "Train Hard, Win Easy. Train Easy, Win Hard." For him, math is life and he is always sharing his knowledge in Math through his Facebook and his YouTube channel.

Suman Choudhary, Biology Teacher

Suman Choudhary

Subject: Biology

Medium of Instruction: English

[ENG] Suman is a qualified, experienced, and approachable Biology teacher with 6+ years of experience in teaching Biology in IB International schools in different countries. She is fascinated by science and uses examples from everyday situations and current events to make it relevant and accessible to young people. Suman’s enthusiasm helps her students to engage really well with difficult topics, and she hopes to pass on some of her passion for science over the course of her lessons. ...

Read more
Ketki Singh, Music Teacher

Ketki Singh

Subject: Music

Medium of Instruction: English

[ENG] Ketki Singh is an India (Delhi) based artist. She has done her graduation in Indian classical music from Gandharva Mahavidyalaya in 2018. She is a performer, singer, composer & writer. She has also performed for Vidhan sabha in 2019. She has received a scholarship from CCRT & DELHI GOVERNMENT in Indian classical music. She teaches many forms of Indian Music like Indian Classical Music, Light Music, Folk Music, Bollywood Music. She teaches western music as well. Music Instruments used...

Read more
Janette Regencia, English Teacher

Janette Regencia

Subject: English

Medium of Instruction: English

[ENG] Janette Regencia is an experienced English instructor with a vast experience in teaching foreign students of all levels (adults, teens, children). She is a TESOL certificate holder and has been teaching General English, IELTS, and TESOL. She was an IELTS Coordinator and has authored IELTS modules called “IELTS Academic” and “IELTS General Training” to help students ace the exam. She also authored a TESOL module to help English teachers excel in teaching. She does tailored instructions that fit her students’ needs. She makes learning English fun, exciting, and interesting!

Harvey Lloyd Batoon, Mathematics Teacher

Harvey Lloyd Batoon

Subject: Mathematics

Medium of Instruction: English

[ENG] Harvey is a professional mathematics teacher who was a top notcher in the Licensure Examination for Teachers in March 2016. He has been in the profession for five years. Harvey has already taught varied learners from Elementary, Middle School, Highschool, Senior High School, and College/University, both public and private institutions. He is a tutor who has already participated as a National Quiz Bee coach and has been conducting a Mathematics majorship review for preservice teachers taking Licensure exams. He’s been teaching currently in International Schools teaching SAT, AP Calculus, and other Maths.

Osman Muaz Kuyumcu, Chinese Teacher

Osman Muaz Kuyumcu

Subject: Chinese

Medium of Instruction: Turkish, Chinese

[TUR] Osman Muaz Kuyumcu Shaanxi Normal Üniv. Çin Dili ve Edebiyatı bölümü mezunudur. Şu an aynı üniversitede Karşılaştırmalı Eğitim yüksek lisans 2. Sınıf öğrencisidir. 6 yıldır Çin'de okuyan Muaz, Çin'e geldiğinden bu yana Çince ve Çin kültürüne hayrandır. 5 yıldır Çince öğretme üzerine özel dersler veren ve Çinceyi iyi konuşan Muaz'ın yakın zamanda açmış olduğu "Çin’e Dair" adlı YouTube kanalında hali hazırda "Sıfırdan Çince Öğreniyorum" isimli bir eğitim seti bulunmakta ve online siteler üzerinden...

Read more

First come first serve

Decent and Elegant Classroom

Suitable for Group Studies

Method to success
Mr.Ahmet is an excellent teacher with passion and patience to support and help students in details. Thanks to his help, my daughter got an opportunity to study in UK now.

- Yuji Yosumi / Japan

實在很棒的學習中心
如您想提高您的升學機會,這所學習中心應該是您的選擇。這裡不只課程很棒,且採用的教材十分時代有用,順便說數學老師用的教材很大的部分都是自親準備的,他有好多年的教書經驗 ,還有寫了好幾本數學課本。總的來說我建議您去看看吧!

- yauhong

Very good teachers
Teachers are helpful in the process of learning. I highly recommend this center for those who want to study for exams.

- Tom Jackson

P8 & P9 Math Support
Ahmet was patient and adaptable providing my son with the support he needed. Engaging lesson from the basics through to more higher level learning.

- Diane Hill

Amazing Experience
Throughout my two years of college testing preparation (from SAT Math I to Math II), Ahmet was always here to help me throughout this grueling process. From transmitting the most efficient testing strategies to giving additional testing materials to taking the time to explain every question clearly, Ahmet has helped me grow as a teenager and shaped my Mathematical knowledge to prepare for college. Mathematics has become much more exciting than I once thought! Thank you Ahmet!

- Nicolas Hong / Hong Kong

After the third lesson with a new student you refer, you'll get a 5% discount as long as you and the student you refer keep getting lessons. This is the latest update and the only valid version of the Referral Program we offer.

AhMath Referral Program

Use the arrow keys to navigate.

Address: 1501-R03, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mong Kok, Kowloon.

E-mail:

Tel: (+852) 2737 9985, (+852) 9608 6967

map of AhMath Tutoring Center

Academics - Mathematics (1)

SAT

SAT

The SAT is a standardized test (owned and published by the College Board, a private, nonprofit organization) widely used for college admissions in the US. It takes 3 hours to finish plus 50 minutes for the SAT with essay. Possible scores on the SAT range from 400 to 1600, combining test results from two 800-point sections: Mathematics and Critical reading and Writing. Taking the SAT is required for freshman entry to many, but not all, universities in the US.
To learn SAT Vocabulary please visit: Vocabulary.
To solve SAT Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

American College Testing

ACT - American College Testing

The ACT is a timed test, and there are 215 questions on the ACT Test, usually getting more difficult as you progress through each section. The test is made up of four individual tests, each of which is designed to measure academic achievement in a major area: English, mathematics, reading and natural sciences.
To solve ACT Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

International Baccalaureate

IB - International Baccalaureate

Math is taught at all three levels on the IB programme: Mathematics HL, Mathematics SL, Mathematics Studies SL. HL and SL are taught together for 150 hours over the two-year programme, with HL receiving an additional 90 hours. Mathematics Studies SL is taught as a single class and also receives 150 hours of teaching. All students entering the IB Diploma are required to sit an entrance test in mathematics.
To solve IB Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

Higher School Certificate Examination

HSC - Higher School Certificate Examination

The Higher School Certificate (HSC) is the credential awarded to secondary school students who successfully complete senior high school level studies (Years 11 and 12 or equivalent) in New South Wales, Australia. It was first introduced in 1967, with the last major revision coming into effect in 2001. It is currently developed and managed by the NSW Education Standards Authority (NESA) NSW.
To solve HSC Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

The International General Certificate of Secondary Education

IGCSE - International General Certificate of Secondary Education

IGCSE is the abbreviation of International General Certificate of Secondary Education. It is world most popular international certification for end of secondary school (also known as O-Level or fifth form or year 11 in respective countries and schools), before one proceeds to Advanced Level (A-Level or sixth form or year 12&13) or pre-university studies.

Available Teachers

Graduate Record Examinations

GRE - Graduate Record Examination

The Graduate Record Examination is required for admission to many graduate programs across the US. This programme reviews math and science concepts and covers strategies for taking these sections of the exam. A sample exam will be given and reviewed as final preparation.

Available Teachers

Graduate Management Admission Test

GMAT - Graduate Management Admission Test

The GMAT exam is required for admission to many graduate business programs. This programme covers strategies for taking standardized tests, basic skills needed to take the GMAT, and types of questions you are likely to encounter. A sample GMAT exam will be given and reviewed as final preparation.

Available Teachers

Secondary School Admission Test

SSAT - Secondary School Admission Test

The Secondary School Admission Test, or SSAT, is an admission test administered by the Secondary School Admission Test Board (SSATB)[where?] to students in grades 3-11 to provide a standardized measure that will help professionals in independent or private elementary, middle, and high schools to make decisions regarding student admission.

Available Teachers

Law School Admission Test

LSAT - Law School Admission Test

The The Law School Admission Test (LSAT) is a half-day standardized test administered four times each year at designated testing centers throughout the world. It is an integral part of the law school admission process in the United States, Canada, and a growing number of other countries. It provides a standard measure of acquired reading and verbal reasoning skills that law schools can use as one of several factors in assessing applicants.

Available Teachers

Hong Kong Diploma of Secondary Education

HKDSE - Hong Kong Diploma of Secondary Education

HKDSE is an academic qualification offered by Hong Kong Examinations and Assessment Authority. It is the only public examination in the new 3-3-4 education system introduced in HK secondary schools, as a replacement of the previous two years of Hong Kong Certificate of Education Examination (HKCEE) in which nearly all HK secondary student participated.
To solve HKDSE Math Questions please visit: Question Bank.

Available Teachers

Mathematical Olympiads

Mathematical & Science Olympiads

If you feel that math or biology class is too easy for you and you find some challenging math or biology studies, then you should take mathematical or bioglogy olympiads classes. You've come to the right place! This is the place where you can go further in your mathematical or biological journey.

Available Teachers

Math & Mind Games

Math & Mind Games

Give your brain a workout! Kids who play well-defined, teacher-approved Mathematical Games gain logical reasoning, problem solving, and critical thinking habits besides improving some mathematical concepts like multiplication, fractions, addition, geometry, algebra! Moreover, it's fun :-)

Available Teachers

Academics - Mathematics (2)

LGS - Liseye Geçiş Sistemi

LGS - Liselere Geçiş Sistemi

LGS, Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren uygulamaya başladığı ortaöğretime geçiş sistemine verilen addır. TEOG sınavının yerine geçmiştir. İlk kez yapılan sınavda başvuru yapıp, sınava katılan öğrencilerin yaklaşık 1 milyondan fazla olduğu belirlendi. LGS, PISA ve TIMS soruları esas alınarak beceri temelli mantık muhakeme yeteneğini ölçen bir sınavdır. LGS konuları yoğun olarak 8. sınıf olarak düşünülse de, tam aksine 6. ve 7. sınıftan da soru gelmektedir ve öğrencilerin karşısına çıkmaktadır.

Available Teachers

TYT - Temel Yeterlilik Testi

TYT - Temel Yeterlilik Testi

TYT (Temel Yeterlilik Testi), öğrencilerin temel yeterliliklerini ölçen birinci oturum sınavıdır. Herkesin girdiği bir sınav olduğu için Türkçe ve Matematik ağırlıklıdır. TYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 20 Sosyal Bilimler ve 20 Fen Bilimleri olmak üzere 120 soru vardır. Sınav süresi 135 dakikadır. TYT'den 150 baraj puanını geçen öğrenciler ikinci sınava girmeye hak kazanmaktadır.

Available Teachers

AYT - Alan Yeterlilik Testleri

AYT - Alan Yeterlilik Testleri

AYT (Alan Yeterlilik Testleri) öğrencilerin kendi alanlarındaki başarısını ölçen ikinci oturum sınavlarıdır. AYT'de 40 Türkçe, 40 Matematik, 40 Sosyal Bilimler ve 40 Fen Bilimleri olmak üzere 160 soru vardır. AYT 180 dakikalık bir sınavdır. TYT puanının %40'ı AYT puanının ise %60'ı sınav puanına etki etmektedir. AYT'de 180 baraj puanının geçilmesi durumunda 4 yıllık üniversite yani lisans tercihi yapılabilmektedir.

Available Teachers

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES)

ALES - Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES), yükseköğretim kurumlarında öğretim görevlisi, okutman, araştırma görevlisi, uzman, çevirici ve eğitim öğretim planlamacısı kadrolarına yapılacak atamalarda, Türkiye'de lisansüstü eğitime girişte, Türkiye dışına lisansüstü eğitim için gönderilecek adayların seçiminde ilgili kurumların kullanacakları puanları sağlayan sınav sistemidir.

Available Teachers

Dikey Geçiş Sınavı (DGS)

DGS - Dikey Geçiş Sınavı

Meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan, başarılı öğrencilerin; lisans programlarına dikey geçiş yapmaları ile ilgili sınav ve yerleştirme işlemleri ÖSYM tarafından yürütülmektedir. Son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da sınava başvurabilir. Dikey Geçiş Sınavı (DGS), her yıl yaklaşık olarak 240 bin adayın başvurduğu ve her geçen yıl katılımcı sayısının arttığı bir sınavdır. Sınavda adaylara sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanmaktadır. Testte 120 soru yer almaktadır. Sınavda uygulanan test, lisans öğrenimindeki başarıda etkili olan sayısal ve sözel içerikli akıl yürütme (muhakeme) becerilerinin ölçülmesini amaçlamaktadır. Bu amaçla ilgili olarak hazırlanan sorular, ön lisans programlarında kazanılan bilgi ve becerileri ölçmeye yönelik olmamaktadır. Test soruları, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olmaktadır.

Available Teachers

Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS)

KPSS - Kamu Personel Seçme Sınavı

Kamu Personeli Seçme Sınavı, ÖSYM tarafından hazırlanıp uygulanmaya konmaktadır. Türkiye'de bazı devlet kurumlarına personel alımı için yapılır. KPSS, daha önceki senelerde uygulamada olan Devlet Memurluğu Sınavı (DMS) ve Kurumlar İçin Merkezi Eleme Sınavı'nın (KMS) birleşimi niteliğindedir. Sınavın ana amaçları arasında; kamu kurum ve kuruluşlarına yapılacak olan personel istihdamının, şeffaf ve adaletli bir biçimde gerçekleşmesi ve sınav rekabeti içinde personel kalitesini en üst düzeye çıkartmak sayılabilir.

Available Teachers

Academics - Science

Learn Biology

Biology

AhMath Learning Center provides a full range of Biology classes like IB Biology, SAT Subject Tests Biology, AP Biology, YKS Biyoloji, and LGS Biyoloji.

Available Teachers

Learn Chemistry

Chemistry

AhMath Learning Center provides a full range of Chemistry classes like IB Chemistry, SAT Subject Tests Chemistry, and AP Chemistry.

Available Teachers

Learn Physics

Physics

AhMath Learning Center provides a full range of Physics classes like IB Physics, SAT Subject Tests Physics, and AP Physics.

Available Teachers

Languages

Learn English

English

TOEFL is a standardized test to measure the English language ability of non-native speakers wishing to enroll in English-speaking universities.
GRE is a standardized test administered by the Educational Testing Service. It is intended to evaluate applicants seeking admission to a graduate program in English Studies.
IELTS is an international standardised test of English language proficiency for non-native English language speakers.

Available Teachers

Learn Chinese

Chinese

The People's Republic of China is among the most critical countries in the world, with a population of 1.4 billion, an economical size of approximately 15 trillion dollars, and surface measurement of nearly 10 million square kilometers. Today, it is known as the new superpower all over the world, and it is thought that it will be the biggest power by gaining the title of the largest economy in the world in 2030. China owes this rise to its economic development, and of course, this has been the result of China's strengthening its trade relations with other countries in the world.
That is why, with the 2000s, the demand for the Chinese Language has started to increase all over the world. Chinese, which has become one of the most demanded languages in recent years, is one of the most important languages of both today and tomorrow. Knowing Chinese in business life is a tremendous competence that will take almost everyone 1 step ahead.

Available Teachers

Learn Turkish

Turkish

We apply eclectic approach in Turkish Language teaching with native Turkish teachers. The aim is to enable the students to achieve the four basic language skills; listening comprehension, reading comprehension, oral and written expression, without neglecting the grammar. We ensure the students are able to learn equally the six basic skills of language; grammar, reading, listening, dictation, writing and speaking.

Available Teachers

Learn Arabic

Arabic

We apply eclectic approach in Arabic Language teaching with expert teachers. The aim is to enable the students to achieve the four basic language skills; listening comprehension, reading comprehension, oral and written expression, without neglecting the grammar. We ensure the students are able to learn equally the six basic skills of language; grammar, reading, listening, dictation, writing and speaking.

Available Teachers

Web Programming

Learn HTML5

HTML5

HyperText Markup Language (HTML) is the standard markup language for creating web pages and web applications. With Cascading Style Sheets (CSS), and JavaScript, it forms a triad of cornerstone technologies for the World Wide Web. Web browsers receive HTML documents from a webserver or from local storage and render them into multimedia web pages. HTML describes the structure of a web page semantically and originally included cues for the appearance of the document.

Available Teachers

Learn CSS3

CSS3

Cascading Style Sheets (CSS) is a style sheet language used for describing the presentation of a document written in a markup language. Although most often used to set the visual style of web pages and user interfaces written in HTML and XHTML, the language can be applied to any XML document, including plain XML, SVG and XUL, and is applicable to rendering in speech, or on other media.

Available Teachers

Learn PHP7

PHP7

PHP is a server-side scripting language designed primarily for web development but is also used as a general-purpose programming language. Originally created by Rasmus Lerdorf in 1994, the PHP reference implementation is now produced by The PHP Group. PHP originally stood for Personal Home Page, but it now stands for the recursive acronym PHP: Hypertext Preprocessor.

Available Teachers

Hobbies and Arts

Learn Robotics

Lego and Robotics

Robotics is the branch of science that includes mechanical engineering, electrical engineering, computer science and others. Robotics deals with the design, construction, operation, and use of robots, as well as computer systems for their control, sensory feedback, and information processing.

Available Teachers

Learn Calligraphy

Calligraphy

Calligraphy is a visual art related to writing. It is the design and execution of lettering with a broad tip instrument, brush, among other writing instruments. A contemporary calligraphic practice can be defined as, "the art of giving form to signs in an expressive, harmonious, and skillful manner".

Available Teachers

Learn Ebru Art

Ebru

Ebru is a traditional Turkish painting art, and can be defined as painting on water and transferring this painting onto paper. This style is also called marbling. It is the art of making colorful patterns by sprinkling and brushing color pigments on a pan of oily water and then transforming this pattern to paper.

Available Teachers

Go to top of page

Private Teacher/Tutor Request Form

Please complete the following form if you are seeking a teacher/tutor.

        

 
100% automatically remove the background from any photo with remove.bg